Schema för instruktörer HT 2021

Avancerade / Mellan lördagar

Information kommer!!

Vecka   Datum     Lördag kl.12-13 Avanc./ Mellan
V--   ---     ----
V--   ---     -----