Schema för instruktörer VT 2022

Avancerade / Mellan & Nybörjare Vuxna lördagar

Sommarträning gäller V22 - V33 

Vecka   Datum   Lördag kl.11-12 Vuxna Nybörjare   Lördag kl.12-13 Avanc./ Mellan
             
             
        Reserver:   Anders Rundberg
        Hjälptränare Barngruppen   Anneli, Jessica
        Hjälptränare övrigt   Kim, Patrik Alm ?