Bilder från Uppvisningen 2015-01-17 finns i fotogalleriet