Firande av Tomas 5 DAN-gradering

2016-02-06 från kl 12:30

Boka i din kalendern

För alla över 18 år

 

  • 12:30 Samling på Västerskolan för färd mot Lund
  • 14:00 Gemensam aktvitet som sponsras av klubben
  • Tilltugg & Vätskekontroll
  • 19:00 är bord bokat på restaurang Aleksej (Hässleholm)

Kostnad:

Pris: Aktivitet och tilltugg samt vätskekontroll sponsras av klubben.

Middag: Till självkostnadspris

 OSA 16-01-30

Välkomna till en trevlig dag!

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -