Okamotolägret 2016

 

Alla deltagare på lägret för Sensei Okamoto, varav 20 från Zanshin

- - - - - - - - - - - - - - - - -