Dags för Zanshins klubbmästerskap 2017

28 december är det dags.

 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -