En vanlig tisdag med svartbältesträning i dojon 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -