Graderingen 2017-12-16

Grattis till alla 46 st som graderade

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -