En vanlig tisdag med svartbältesträning i dojon 

Sammanlagt har ovan svartbälten 21 genomförda DAN-graderingar

(Totalt 217 års karateerfarenhet)

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

... och ett vanligt torsdagspass 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -