Shodan till Benne!

  

 På Shihan Kai lägret i Jönköping nov 2018

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -