Du som ska ha rollen som coach på någon av Svenska Karateförbundets tävlingar måste från 2019-04-01 inneha och kunna visa upp en coachlicens på tävlingsdagen.

 

Det finns två steg:

1. Licens för coachning av barn.

Minimiålder för att få licens för coachning av barn är 16 år.

2. Coachlicens generell (alla åldrar)

Minimiålder för generell coachlicens är 18 år.

 

Obs: För att få generell coachlicens ska båda stegen genomföras (steg 1 måste genomföras innan steg 2).
Licensen gäller i 5 år från utfärdandedatum. Licensen kan återkallas vid brott mot coachreglerna.

Kostnad

Licens för coachning av barn 250:-  (Endast steg 1)

Generell coachlicens 350:- (Steg 1 och 2)

Generell coachlicens; komplettering 250:- (Steg 2 genomförs och ansöks vid senare tillfälle)