Fightträning

Varje måndag kl 20:00 - 21:00

  

Ansvarig fightinstruktör: Gabriel Persson

Alla varmt välkomna, oavsett tillhörighet...!

  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -