Graderingen 2019-06-01

Grattis till alla som graderade !

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -