CORONAVIRUS

 

Vi vill att ni tänker igenom innan ni kommer till träning i dojon.

Undvik träning i dojon vid minsta symtom som kan kopplas till smittan.

- Vid Minsta symtom från luftvägarna.

- Nyligen hemkommen från resa i område med smitta (de senaste 14 dagarna).

- Någon närstående som har ovanstående.

Kom då ej till träningen förrän efter 14 dagar.

- Såklart noggrann handtvätt före träningen.

(Och efteråt när ni kommer hem)

Läs information från folkhälsomyndigheten och övrig media.

Tillsvidare fortsätter träningen enligt schema 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -