CORONAVIRUS

 

ALL TRÄNING I DOJON

INSTÄLLD!!

 Gäller även Yogan

Detta gäller tillsvidare

Läs information från folkhälsomyndigheten

och övrig media angående smittspridning.

 

/Zanshins styrelse

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -