Årets Kiviksläger avslutat

 

Deltagarna på Zanshins årliga Kiviksläger.

 På årets lyckade läger deltog även flera från Seiran och Zenshinkai.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -