En kort sammanfattning 

om Zanshin, så här i Juletid

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -