Bilder från tävlingsträningen i Oskarström 

Finns här -->

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -