2022-11-29: Tematräning - Lars, alla instruktörer, gruppansvariga deltar