2022-12-06: Tematräning - Tomas, alla instruktörer, gruppansvariga deltar