Vi ingår i organisationen

Gradering i JKS South Sweden

  

 

Gradering, eller examination, till en ny grad i karate har många viktiga funktioner att fylla.

Det är en sporre till utveckling och även ett sätt att kvalitetssäkra kunskapen hos den tränande. Man får finslipa sin karate och repetera i massor vilket såklart gör en bättre.

Gradering är också förenad med mycket känslor, prestationsångest, krav och frågor.

Man bör betrakta graderingstillfället som en del av inlärningsprocessen och en möjlighet att lära sig kontrollera stress och sin prestationsförmåga under press. Inte att förglömma är att gradering ska vara en positiv del i en karatekas utveckling.

Det är mycket viktigt att ha tydliga regler för gradering och att den tränande känner till dessa regler innan man tar det mentala steget till en gradering. Det är också av största betydelse för karatekan att ständigt sträva framåt i graderna då det annars finns en betydande risk för att sluta utvecklas fysiskt men framför allt mentalt.

De grundläggande kraven för att gradera kyu-grader är att man tränat minst 30 ggr för vuxna och minst 15 ggr för barn (moon-gradering).

I perioden före graderingen skall träningsintensiteten vara hög, det räcker inte med att ha 100 träningspass sedan förra graderingen och sen inte ha tränat så mycket månaden före graderingen.

Kraven på den som graderar ökar med ju högre grad som man skall examineras till. Det ställs alltså mycket högre krav på att ta de bruna bältena än exempelvis rött och orange bälte.

Det skall ha gått minst 3 månader sedan förra graderingstillfället.

Man skall ha uppnått den kunskapsnivå som behövs för att klara av den kommande graderingen.

Observera att nämnda riktlinjer är minimikrav! Ens egen självbild av sin skicklighet och mognad inom konsten kanske inte alltid stämmer överens med din Senseis bild av förmågan.

Det är alltid den gruppansvarige Sensei som avgör om man uppfyller kraven, fråga !!!