Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

Träningstider  

 

Måndagar:      
  20:00-21:00   Fri träning (ej instruktörsledd)
       
Tisdagar:      
  19:00-20:00   Endast jämna veckor Avancerade Vuxna
  19:00-20:00   Endast ojämna veckor Tematräning (se Tematräning)
  19:00-20:00   Nybörjare Vuxna
  19:00-20:00   Mellangrupp Vuxna
  20:00-21:00   Black och Brownbeltträning
       
Torsdagar:      
  18:30-19:30   Fortsättningsbarngrupper
  18:30-19:30   Nybörjare Barn & Vuxna
  18:30-19:30   Mellangrupp Vuxna 
  19:30-20:30   Avancerade Vuxna
       
Lördagar:      
  11:00-12:00   Nybörjare Barn & Vuxna
  11:00-12:00   Fortsättningsbarn
  12:00-13:00   Avancerade  Vuxna & Mellangrupp Vuxna