Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

Miljö-och hållbarhetspolicy – Zanshin karate

Zanshin karateklubb ställer sig bakom Riksidrottsförbundets vision och mål som fastställts i deras miljö- och hållbarhetspolicy. Vi tillämpar Riksidrottsförbundets policy utifrån Zanshins egna miljöpåverkan och våra möjligheter att påverka denna. I Zanshin karateklubb är det viktigt att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. I hållbarhet väger vi även in socialt ansvarstagande.

Så här jobbar vi i Zanshin för att minska vår negativa miljöpåverkan:

 • Vi släcker lampor när vi går från dojon
 • Våra medlemmar kan sälja/lämna bälten, urväxta dräkter och klubbprylar till materialansvarig som sedan säljer begagnat till andra behövande medlemmar
 • Vi optimerar våra beställningar av dräkter och klubbprylar för att minimera transporter
 • Vi strävar efter att köpa in miljömärkt och lokalt
 • Vi samåker i den mån det går till läger och tävlingar
 • Vi källsorterar korrekt både i dojon och när vi arrangerar läger/evenemang
 • Vi undviker i största möjliga mån engångsplastartiklar vid läger/evenemang
 • Under pandemitider har vi haft träning samt möten digitalt gm Zoom – digitala möten har vi fortsatt med till viss del för att minska onödiga resor
 • Vi använder oss av digitala utskick istället för utskick per post
 • Vi är rädda om vårt material och låser in i materialskåp

 

Zanshin karateklubb vill bidra till ett hållbart samhälle och miljö. Det är en självklarhet hos oss att alla människor har lika värde och att man respekterar alla oberoende av könstillhörighet, etniskt och nationellt ursprung, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  Vi är inkluderande och vill skapa en härlig positiv samvaro både i och utanför vår dojo. Nyckelord är respekt, ödmjukhet och disciplin vilket ska genomsyra träningen såväl som allt annat utövaren gör i sin vardag.

För att skapa inkludering och vi-känsla och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle jobbar vi bl a med:

 • I dojon informera och lära ut budo- och dojoreglerna samt 4 H – hänsyn, hövlighet, hjälpsamhet och humor
 • Karate är för alla! Vid träning delar vi in barn- och ungdomar efter grad och behov (då kan man träna efter egen förmåga och utvecklas i sin egen takt)
 • Ungdomar introduceras gradvis till hjälptränare för att mogna in i tränarrollen (vi värnar om klubbens unika familjära anda och fortlevnad)
 • Vi har ett tätt samarbete med våra systerklubbar i JKS South Sweden – både på klubb och organisationsnivå värnar vi om öppenhet och en rättvis och demokratisk anda
 • Trygghetsvandring – medlemmar och föräldrar vandrar i samarbete med Länsförsäkringar för att öka tryggheten i stan och i närliggande byar