Vi ingår i organisationen

Trygghetsvandrare datum

Vitt bälte

 

Vitt bälte (10 kyu)

Inga krav (nybörjare)

 

 

Rött bälte (9 kyu)

Krav - Kata: Heian Shodan / Kumite: Gohon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Orange bälte (8 kyu)

Krav - Kata: Heian Nidan (& tidigare) / Kumite: Gohon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Gult bälte (7 kyu)

Krav - Kata: Heian Sandan (& tidigare) / Kumite: Gohon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Grönt bälte (6 kyu)

Krav - Kata: Heian Yondan (& tidigare) / Kumite: Sanbon & Ippon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Blått bälte (5 kyu)

Krav - Kata: Heian Godan (& tidigare) + Junro Shodan / Kumite: Ippon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Blått bälte (4 kyu)

Krav - Kata: Tekki Shodan (& tidigare) + Junro Nidan / Kumite: Ippon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Brunt bälte (3 kyu)

Krav - Kata: Junro Sandan + Val av kata (Jion, Kanku Dai, Empi eller Bassai Dai),  m. bunkai / Kumite: Ippon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Brunt bälte (2 kyu)

Krav - Kata: Junro Yondan + Val av kata (Jion, Kanku Dai, Empi eller Bassai Dai),  m. bunkai samt tidigare kata m. bunkai / Kumite: Ju Ippon (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Brunt bälte (1 kyu)

Krav - Kata: Junro Godan + Val av kata (Jion, Kanku Dai, Empi eller Bassai Dai), samt Bunkai (se klubb kompendiet för detaljer)

 

 

Svart bälte (1 dan och uppåt)

Krav - se klubb kompendiet för detaljer

 

 

Utöver informationen här så behövs vårt klubb kompendium för att vara komplett.