Vi ingår i organisationen

Gradering & Klubbkompendium för Zanshin

Kompendiet innehåller förutom graderingskrav och bestämmelser även uppföranderegler i dojon samt historik om Shotokankaraten ,JKS South Sweden samt Zanshin karateklubb.

 

Graderingskompendiet finns här:

Del 3: Graderingskompendie för JKS South Sweden

Del 5: Japanska räkneord och ordlista

 

Se även detaljerade graderingsbestämmelser på JKS South Swedens websida