Vi ingår i organisationen

Information om nya dataskyddsförordningen (GDPR)

Allmänt

Fr.o.m den 25 maj 2018 gäller den nya EU-lagstiftningen ”General Data Protection Regulation” (GDPR) som ersätter den tidigare svenska personuppgiftlagen PUL vilket innebär att skyddet för din personliga integritet förstärks. 

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Rätt till information
Den mest centrala rättigheten är medlemmens rätt att få information. Informationen skall i regel ges åt medlemmen om så önskas vid det tillfälle då personuppgifterna samlas in. Medlemmen har också rätt att få uppgifterna korrigerade vid felaktigheter samt att få uppgifterna raderade då personen slutar som medlem i föreningen.

Zanshin Karateklubb vill givetvis följa denna nya förordning.

I vårat medlemsregister lagras enbart information som behövs för vår adminstration.


Vi lagrar endast följande uppgifter:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter (adress, e-postadress, mobilnummer)
  • Personnummer
  • Faktureringshistorik
  • Närvarohistorik
  • Datum för senaste gradering samt nuvarande grad.

  • För barn lagras även kontaktuppgifter till målsmän/vårdnadshavare.

Lagring av dessa uppgifter godkänns av medlemmen (medlemmens målsman/vårdnadshavare då det gäller barn) i och med att medlemsavgiften betalas.

Medlemmarnas uppgifter lagras i ett behörighetsskyddat system som drivs av SportAdmin, där endast systemadminstratörer, styrelse och utvalda instruktörer har tillgång till uppgifterna efter deras respektive behov.

Graderingsresultat och personuppgifter förs över till JKS efter varje gradering.

Uppgifter om personidentitet samt närvarostatistik förs årligen över till IdrottOnline i syfte att erhålla aktivitetsbidrag som LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd) och ApN (Aktivitetskort på Nätet).

Medlemsuppgifter lämnas INTE vidare till tredjepart som har till syfte att skicka olika typer av direktreklam eller dyligt.

Mer detaljerad information om dataskyddsförordningen (GDPR) kan hittas på www.datainspektionen.se.